Domov - > eŠR ->

Ob svetovnem dnevu učiteljev

4.10.2012, avtor: (mz) / rubrika: aktualno

Ker smo v javnem šolstvu deležni napadov, ker vlada grozi z nižanjem standardov in normativov ter z nižanjem plač in odpuščanjem, je letošnje geslo svetovnega dne učiteljev Zavzemimo se za učitelje! še toliko bolj pomembno. Na to je dan pred praznikom učiteljev in vzgojiteljev opozorila predsednic Sviza Slovenije Jelka Velički. Dodala je, da takšno ravnanje šolskih oblasti in vlade seje med učitelje strah, negotovost in napetost – to pa gotovo vpliva na njihovo delo z otroki. Učitelji in vzgojitelji po njenih besedah sooblikujejo prihodnost in skrbijo za spoštovanje splošnih družbenih vrednot, zato ni vseeno, v kakšnem ozračju delajo. »Učitelji in vzgojitelji potrebujejo spoštovanje, stalno izobraževanje in plače, ki so določene objektivno in pošteno, tako da so sorazmerne s pomenom poklica ter s kvalifikacijo in odgovornostjo posameznih vzgojiteljev in učiteljev. Seveda imajo po drugi strani tudi vzgojitelji in učitelji odgovornost do svojih učencev in do skupnosti.«

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je k temu dodal, da je tokratno geslo svetovnega dne učiteljev tako, kot da bi nastalo pri nas, saj po njegovih besedah dobro odraža tisto, kar pri nas potrebujemo – razumevanje, da je javno izobraževanje skupno dobro in človekova pravica. Zato poziva, naj ne pristanemo na usmeritev, zaradi katere je izobraževanje osrednja žrtev krize, saj z globokimi posegi v to področje ne bomo dosegli gospodarske rasti in večje blaginje. »16 organizacij civilne družbe se je izreklo proti temu. Samo z več vlaganji v izobraževanje, znanost in kulturo lahko premagamo krizo. Tako ravnajo številne druge države, denimo Skandinavske.«

Glavni tajnik Sviza je ponovno opozoril, da argumenti, s katerimi je šolski minister dr. Žiga Turk skušal utemeljiti varčevalne posege, ne držijo – da torej slovenski šolski sistem ni prerazkošen. Tako smo v deležu BDP, ki ga namenjamo za vse ravni izobraževanja, pod svetovnim povprečjem, še bolj zaostajamo po plačah učiteljev v zadnjem triletju devetletke, po številu ur pedagoške obveznosti smo tik nad povprečjem, od drugih držav tudi ne odstopamo po razmerju med učitelji in učenci v razredu. V sindikatu zato pričakujejo, da bodo vlada in šolske oblasti opustile poskuse diskreditacije, šolskega ministra pa poziva, naj se ne skriva za manipulacijami in naj jasno pove, če misli, da bo varčevanje v izobraževanju pripeljalo do gospodarske rasti. Branimir Štrukelj je ob tem poudaril, da diskreditacije – predsednika vlade je zaradi izjave, da visokošolski učitelji delajo le štiri ure na teden, označil za svetovnega prvaka v tem početju – ne omajajo zaupanja javnosti, saj se šole glede na zaupanju javnosti v ustanove uvrščajo na tretje mesto.

Na sindikatu bodo vztrajali pri tem, da ostanejo standardi in normativi nespremenjeni, in skušali prepričati vlado, da bo ravnala tako kot avstrijska, ki ne varčuje v izobraževanju. Če tega ne bo storila, se bodo uprli. Glavni tajnik Sviza je ob tem dejal, da je vlada povsem odgovorna za nastale okoliščine, saj je kljub nasprotovanju socialnih partnerjev in strokovnjakov letos znižala davek na dobiček in dohodnino, zato imamo v proračunu za 200 milijonov evrov manj. Poleg tega se recesija zaradi varčevanja le še poglablja, saj le-to povzroča krč v potrošnji.

Kritičen je bil tudi do vladne politike, ki ne dopušča dialoga. Na sestanku pri ministru so bili do zdaj le dvakrat in to na pobudo Sviza, jutrišnjega sestanka, na katerega je socialne partnerje povabila vlada, pa se ne bodo udeležili, ker nasprotujejo napovedanemu odpuščanju in nižanju plač ter temu, da se vladna stran pred ukrepi ni posvetovala z njimi. Takšna politika jih po Štrukljevih besedah sili v konflikt.