Domov - > eŠR ->

Trkanje na odprta vrata

18.10.2012, avtor: (sm) / rubrika: aktualno

Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Mojca Škrinjar je danes na glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja in javnost naslovila pismo, v katerem samostojno ugotavlja oziroma razume, da je socialni dialog o socialnem dialogu končan in da bodo temu sledili »drugi mehanizmi«, ki jih bo ministrstvo prisiljeno vpeljati. Ugibanje državne sekretarke o enostranski prekinitvi socialnega dialoga s strani sindikatov je napačno. Za dosego ciljev, ki jih ima ministrstvo že od nastopa mandata, s svojim pismom državna sekretarka zgolj išče alibi za enostransko znižanje plač, spremembe standardov in normativov ter druge škodljive posege.
Resnica, ki ob želji po dosegi točno določenega cilja za vodilne predstavnike MIZKŠ ni bila nikoli v ospredju, je povsem drugje. Člani sindikalne delovne skupine za pripravo socialnega sporazuma 2012-2016 »Znanje in ustvarjalnost kot temelj razvoja« so konec letošnjega avgusta na ministrstvo poslali dopis s predlogom za nadaljevanje pogajanj in prošnjo za podatke, ki so jim bili obljubljeni na zadnjem srečanju pred dopusti. V vmesnem času je ministrstvo negativno presenetilo z novelo Zakona o visokem šolstvu, vladi kot celoti pa se je začelo muditi z nekaterimi reformami (pokojninsko, delovnopravno) in je vsa ostala pogajanja v okviru socialnega sporazuma prekinila.
Državna sekretarka je že večkrat od sindikatov skušala izvabiti odgovor, ki bi ji omogočal trditi, da so slednji, torej sindikati, prekinili socialni dialog. Gre izključno za željo ministrstva, ki bi omogočila enostransko vpeljati spremembe standardov in normativov, čemur sindikati nasprotujejo, in ki so glede na razpoložljive informacije že pripravljene. Zato domneve državne sekretarke in to, kar se ji »jasno kaže«, da se namreč sindikat ne namerava več pogajati o socialnem sporazumu, več ne presenečajo. Ministrstvo že doslej ni izbiralo poti, resnice in uradnih podatkov za uresničitev svojih ciljev in enako izhaja tudi iz tokratnega dopisa Mojce Škrinjar; v njem omenja pismo z 10. septembra, ki pa ni bilo nikoli poslano na Sviz. Po preverjanju s tajništvom MIZKŠ se je pokazalo, da je bilo navedeno pismo poslano zgolj na naslov enega od treh sindikalnih članov delovne skupine za socialni sporazum. Verjetno sploh ne naključno, tudi tam pa je bilo že zapisano »če pa naj to vaše pismo razumemo kot enostransko prekinitev dela v delovni skupini …«.

Predstavniki ministrstva bi se morali z vprašanji o prekinitvi pogajanj o socialnem sporazumu sicer obrniti na predsednika vlade in vodjo vladne pogajalske skupine ministra mag. Andreja Vizjaka. Slednjega so tudi sindikati že večkrat vprašali, zakaj vlada ni več zainteresirana za pogajanja za sklenitev socialnega sporazuma. Domnevni razlog se lahko skriva v tem, da vlada ne želi uresničiti zavez, ki jih je podala v Izhodiščih za sklenitev socialnega sporazuma, in sicer zlasti tiste, da se bodo socialni partnerji opredelili in uskladili o ključnih vprašanjih, ki se nanašajo na pokojninsko reformo, trg dela in problematiko plač. Enako, torej uskladitev med socialnimi partnerji v okviru socialnega sporazuma, je zapisano tudi za standarde in normative v šolstvu. Z vsiljevanjem sprejemanja pokojninske reforme in reforme trga dela, ki sta bili prvotno del socialnega sporazuma, sama vlada kaže očitne znake, da je niti preostanek socialnega sporazuma niti sam socialni dialog ne zanimata več, zato je iskanje povoda za kršitev Izhodišč socialnega sporazuma s strani državne sekretarke preveč očitno in prozorno.
Zdi se, da se je minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport skupaj s svojo sekretarko odločil vpeljati »druge mehanizme« v »redno delovanje izobraževanja, znanosti, kulture in športa«. SVIZ obžaluje, da za te načrte alibi išče pri sindikatu.