Domov - > eŠR ->

Ob načrtovanih vladnih posegih v predšolsko vzgojo

14.11.2012, avtor: (sm) / rubrika: aktualno

Ljubljana, 14. novembra 2012 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) izraža zaskrbljenost ob napovedih spremembah v predšolski vzgoji, o katerih danes poročajo nekateri mediji. Sviz pristojno ministrstvo poziva, naj jasno in v najkrajšem času pove, ali zapisi o poskusih sprememb standardov in normativov v predšolski vzgoji držijo.

Glede na razpoložljive informacije je vlada že pripravila predlog Zakona za uravnoteženje javnih financ občin, v katerem predlaga povečanje delovne obveznosti vzgojiteljev (neposrednega dela z otroki) s sedanjih 30 na 32,5 ur tedensko, povečanje števila otrok v oddelkih za dodatna dva otroka ter uveljavitev normativov in standardov, ki veljajo v homogenih oddelkih, tudi v heterogenih oddelkih. Vlada v predlogu zakona to opredeli kot potrebo po racionalizaciji standardov in normativov, kar pa naj po njeni oceni ne bi vplivalo na poslabšanje kakovosti dela. Natančneje vlada to v predlogu zakona zapiše: »Cilj zakona je, da se v skladu z načelom krčenja javne porabe in načelom racionalnejše porabe javnih sredstev racionalizirajo normativi na področju predšolske vzgoje, tako da se znižajo stroški in hkrati ohranja kakovost v slovenskih vrtcih.« Da bi imel že vsak posamezni poseg (kaj šele vsi trije skupaj!) negativne posledice za kakovost predšolske vzgoje, je jasno razvidno in s podatki podkrepljeno v kratkem videoposnetku »Otroci gremo radi v vrtec in radi se vanj vračamo«, ki ga je Sviz objavil spomladi letos ob prvih vladnih poskusih varčevanja na račun kakovosti izobraževanja.

Sviz opozarja, da pristojno ministrstvo oziroma vlada s predlaganimi spremembami ne le grobo posega v težko in skozi desetletja vzpostavljano kakovost slovenske predšolske vzgoje ter ogroža več kot tisoč delovnih mest v vrtcih, temveč dramatično enostransko posega v Sporazum o razrešitvi stavkovnih zahtev, podpisan maja letos med sindikati javnega sektorja in Vlado RS, in ga krši. V tretji točki omenjenega sporazuma je zapisano, da bo »vlada umaknila vse spremembe standardov in normativov na področju vzgoje in izobraževanja iz predloga ZUJF … Spremembe standardov in normativov na področju vzgoje in izobraževanja se uskladijo s socialnimi partnerji v okviru socialnega sporazuma.«

Čeprav je državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Mojca Škrinjar v zadnjem mesecu na Sviz in druge sindikate, ki sodelujejo v delovni skupini za socialni sporazum na področju vzgoje in izobraževanja, pogosto naslavljala pisma z domnevami, (samo)razumevanjem in neprikritimi željami slišati, da je »za Sviz socialni dialog o Socialnem sporazumu … zaključen«, Sviz izpostavlja, da pogajanja o Socialnem sporazumu niso končana. Celo več, Sviz je ministru dr. Žigi Turku na srečanju pretekli teden jasno zagotovil, da se je še vnaprej pripravljen pogajati o Socialnem sporazumu, zato je nad predlogom Zakona za uravnoteženje javnih financ občin skrajno negativno presenečen.

Sviz bo prihodnji teden sklical izredni zbor Sindikalne konference predšolske vzgoje, na kateri bo skupaj z vsemi sindikalnimi zaupnicami in zaupniki iz slovenskih vrtcev opredelil aktivnosti za upor proti grobemu kršenju stavkovnega sporazuma in proti predlaganim brutalnim posegom v kakovost slovenske predšolske vzgoje.