Domov - > eŠR ->

Šport v veselje in zadovoljstvo

27.11.2012, avtor: Andreja Namar / rubrika: utrip

Športne dejavnosti otroke razbremenjujejo, čustveno sproščajo in utrdijo, kar je ob sodobnem hitrem življenjskem ritmu izjemnega pomena. Kot učiteljica prvega razreda opažam, da se morajo učenci nujno gibati. V pouk vpletam veliko dejavnosti, s katerimi učenci skozi igro pridobivajo spretnosti, urijo sposobnosti ter se seznanijo s pravili, ki veljajo v medsebojnih odnosih in družbi kot celoti. Prav gotovo se tega zavedajo tudi starši, saj otroke vedno bolj vpisujejo v različne športne dejavnosti v šoli in tudi zunaj nje. V Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec nekaj let sodelujemo v projektu "Zdrav življenjski slog", ki učencem prinaša veselje, motivacijo za vadbo in navdušenje za športno udejstvovanje. Vedno znova me prevzame pogled na prepotene otroške glave in rdeče obrazke, ki ob različnih oblikah gibanja izkazujejo zadovoljstvo in sproščajo energijo. Prav gotovo pa ima vsaka igra oz. dejavnost tudi željeni cilj - a pedagogi lahko le s svojim zgledom in iznajdljivostjo ustrezno motiviramo otroke.