Domov - > eŠR ->

Študentje se najpogosteje učijo iz zapiskov

7.12.2012, avtor: zp / rubrika: utrip

Resor za študijsko problematiko Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) je včeraj na okrogli mizi na Katedri za javno zdravje na Medicinski fakulteti - na njej so sodelovali Damjana Vovk (Narodna in univerzitetna knjižnica), Ana Marija Furlan (Centralna medicinska knjižnica), doc. dr. Melita Ambrožič (Narodna in univerzitetna knjižnica), izr. prof. Lijana Zaletel Kragelj, dr. med. (Medicinska fakulteta) in Aljaž Gaber, študentski minister za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani - predstavil rezultate raziskave o dostopnosti in uporabi študijske literature na fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani. Ti so med drugim pokazali, da se študentje Univerze v Ljubljani najpogosteje učijo iz zapiskov s predavanj in da si študijsko literaturo najpogosteje izposodijo v knjižnicah na visokošolskih zavodih, kjer študirajo, ali jo fotokopirajo oz. si posojajo zapiske med seboj. Študentje kot najbolj problematično izpostavljajo pomanjkanje zadostnega števila izvodov študijske literature v knjižnicah, zato zelo podpirajo spletno obliko izmenjave in dostopanja do literature.

Raziskava kaže, da študentje Univerze v Ljubljani najpogosteje pri svojem študiju uporabljajo zapiske s predavanj. Najredkeje uporabljajo e‐knjige v slovenskem jeziku in e‐revije v slovenskem jeziku. Vzrok morda leži v tem, da tovrstne literature v slovenskem jeziku nimamo veliko. Zato študentje pogosteje segajo po e-knjigah in e-revijah v tujem jeziku. Študijsko literaturo si najpogosteje izposodijo v knjižnici na visokošolskem zavodu, kjer študirajo in kjer je tudi največ tovrstne literature. Nekoliko manj pogosto si pridobijo študijsko literature tako, da kupijo kopije v fotokopirnici, dokaj pogosto pa si jo posojajo med seboj. Študentje, ki navajajo, da si literature v knjižnicah ne izposojajo pogosto, kot najpomembnejši razlog za to navajajo, da za študij zadostujejo zapiski s predavanj. Slaba polovica študentov porabi za kopije zapiskov in tiskanje med 21 in 60 EUR na študijsko leto, 28,6 % pa porabi 81 EUR ali več. Večina študentov Univerze v Ljubljani porabi malo denarja za knjige, saj jih kar 79,8 % za nakup študijskih knjig porabi le največ do 60 EUR na študijsko leto. Študentje imajo možnost nakupiti (cenejšo) študijsko literaturo na sejmih rabljene literature. Polovica študentov Univerze v Ljubljani poroča o tem, da so na visokošolskem zavodu, kjer študirajo, ti sejmi organizirani, vendar pa se jih udeležuje zgolj 37,0 %. Rezultati raziskave še kažejo, da sistem EDUROAM (mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere), katerega lahko študentje uporabljajo tudi za dostop do študijske literature, poznata slabi dve tretjini študentov Univerze v Ljubljani, v povprečju pa ga uporablja le slaba tretjina študentov. Slaba polovica tistih študentov, ki uporabljajo EDUROAM, ocenjuje, da je pokritost s signalom dobra v vseh prostorih, dobra četrtina pa, da je dobra le v nekaterih prostorih na visokošolskem zavodu. Vendar pa kar tretjina študentov Univerze v Ljubljani, ki uporabljajo omrežje EDUROAM, le tega ne uporablja za dostopanje do študijske literature na spletu ter za brskanje po podatkovnih zbirkah in knjižničnih katalogih. Slaba polovica ga v ta namen uporablja le redko ali največ občasno. Sistem uporabljajo za druge aktivnosti na medmrežju. Raziskava o dostopnosti in uporabi študijske literature na članicah Univerze v Ljubljani je v celoti dostopna na spletni strani ŠOU v Ljubljani, www.sou-lj.si , točneje na povezavi http://www.sou-lj.si/en/novice/item/2182-raziskava-o-dostopnosti-in-uporabi-%C5%A1tudijske-literature-na-univerzi-v-ljubljani.html . Potekala je od aprila do junija ter oktobra 2012, v njej pa je sodelovalo 4.409 študentov Univerze v Ljubljani. Ti so prek spleta rešili anketni vprašalnik, namenjen spletnemu anketiranju, ali odgovarjali na vprašanja anketarjev na različnih lokacijah, kjer se nahajajo študenti. Anketni vprašalnik je zajemal tako vprašanja zaprtega tipa, kot tudi vprašanja odprtega tipa.

Aljaž Gaber, študentski minister za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani: “V resorju za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani smo zaznali problem dostopnosti študijske literature na visokošolskih zavodih Univerze v Ljubljani, zato smo se odločili z raziskavo preveriti in raziskati stanje na tem področju. Za cilj projekta smo si zadali na podlagi rezultatov izvesti ukrepe, s katerimi bi študentom olajšali študij. Prvi izmed njih, to je brezplačni spletni portal za izmenjavo študijske literature www.studijskaliteratura.si , že deluje od začetka letošnjega študijskega leta in ima več kot 200 registriranih uporabnikov.” Na spletnem portalu www.studijskaliteratura.si lahko študentje predajo/prodajo študijsko literaturo, ki je ne potrebujejo več, drugemu študentu oz. najdejo na portalu literaturo, ki jo potrebujejo pri študiju. Uporaba portala je za študente brezplačna, ŠOU v Ljubljani pa na ta način študentom omogoča večjo izbiro pri dostopanju do študijske literature, pri čemer je še zlasti pomembno to, da je ta tudi cenovno ugodna.