Domov - > eŠR ->

Med starši vre

12.12.2012, avtor: (info) / rubrika: aktualno

Spomladi, ko so se pojavile prve najave varčevanja na področju vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, ki jih je napovedalo Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, smo po elektronski pošti začeli proces mreženja predstavnikov svetov staršev vrtcev. Hoteli smo, da se v Sloveniji upošteva tudi mnenje staršev, katerih otroci hodijo v vrtec. Tako smo že spomladi izrazili svoje nestrinjanje s tedaj predlaganimi posegi v normative. Ker je nato vladi v dogovoru s sindikati "uspelo" znižati plače zaposlenim, se v normative niso spuščali.

Naše nadaljnje delovanje in povezovanje je bilo občasno oziroma smo ga izvajali po potrebi. Do novembra 2012, ko se je na naši mailing listi znašel predlog Zakona o financiranju občin, v okviru katerega so bile tudi spremembe in dopolnitve Zakona o vrtcih, kar nas je vzpodbudilo k ponovnemu in dodatnemu mreženju.

Ugotovili smo, da glede na razmere in odzive to ne bo več dovolj in sedaj začenjamo ustanavljanje Aktiva svetov staršev vrtcev Slovenije. Nato smo si razdelili naloge in danes zastopamo 56 svetov staršev vrtcev v Sloveniji, kateri so se v roku le enega tedna odzvali na naš poziv. Prav tako napovedujemo, da bo v bližnji prihodnosti sklicana tudi ustanovna skupščina Aktiva svetov staršev vrtcev Slovenije. Vabimo vas, da se pridružite Facebook skupini ZA ohranitev kakovosti javnih vrtcev, kjer lahko spremljate tudi naše delovanje.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih povečuje normativ števila otrok v skupinah. Tako bo lahko 17 otrok v skupinah 1. starostnega obdobja oziroma 27 otrok v skupinah 2. starostnega obdobja. Predvidena je tudi zmanjšana prisotnost vzgojiteljice v skupini 1. starostnega obdobja (ena vzgojiteljica opravlja delo v dveh oddelkih). Zagotavljanje, da bo kakovost vzgoje in izobraževanja po predlogu zakona ostala na enaki ravni, je utopija. Starši se sprašujemo, kakšno ceno bodo plačali naši otroci ob takšnih spremembah.

Starši želimo oziroma zahtevamo, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport odstopi od svojega predloga glede sprememb v Zakonu o vrtcih, ki se nanašajo na dvig normativov in opravljanja dela ene vzgojiteljice v dveh oddelkih. Nesprejemljivo je, da bi se normativi in standardi v vrtcih spremenili samo zato, ker je pač treba varčevati. Ne dovolimo, da se varčuje pri otrocih. Otroci so naše bogastvo in zato jih ne smemo jemati kot neko breme ali celo možnost za varčevalni ukrep v njihovo škodo. Predšolski otroci predstavljajo 76.000 otrok, to je 75,3 % vseh otrok ustrezne starosti, ki so vključeni v predšolsko vzgojo. Če temu dodamo še dobrih 100.000 staršev, je to skoraj 200.000 Slovencev, kar je trenutno 10% prebivalstva. Če temu vsako leto prištejemo še 22.000 novorojenčkov, pa številka nikakor ne upade.

Zavedamo se, da se s tem nekako "odpovedujemo" znižanju cene, kar je med drugim napovedano v predlogu sprememb zakona. In v tej točki tudi povemo, da v to ne verjamemo, saj že tako plačujemo v vseh 211 občinah različne cene za enake storitve in so cene med seboj popolnoma neprimerljive. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno je kar 88%. Ministrstvo je s predlaganimi ukrepi namreč preračunalo konkretne številke, ki so in utemeljujejo prihranke v proračunu 28 milijonov evrov. Kje pa so številke za družinske proračune? Mislimo tudi, da bi bil iztržek tega znižanja premajhen v primerjavi z izgubljenimi kakovostjo in sedanjimi pogoji, ki jih zagotavljajo naši vrtci.

 

Ervin Bec, član sveta staršev in član sveta zavoda Vrtca Radovljica: "V tem projektu smo vsi popolni prostovoljci, ki smo z vrtci povezani samo prek svojih otrok, poudarjamo tudi, da je projekt nepolitičen in da nas je vanj združila odgovornost in ljubezen do naših otrok. Ker nam ni vseeno. "

Martina Drakulić, članica sveta staršev in članica sveta zavoda Vrtca Morje Piran: "Ni nam vseeno, koliko otrok je oziroma bo v skupini in ni nam vseeno, če se prisotnost vzgojiteljice v 1. starostnem obdobju zmanjša. Tukaj nikakor ne more iti samo za znižanje stroškov, ampak gre predvsem za znižanje kakovosti dela. Ta kakovost pa se dotika naših otrok, dotika se bodočih generacij! Na to nikakor ne pristanemo. In tokrat se nikakor ne bomo pustili utišati." 

Nada Golouh, predsednica sveta staršev Vrtca Litija: "Kot starš se resno sprašujem, kako bo poskrbljeno za naše otroke? Kako naj ena strokovna delavka (v času, ko ni predvidene sočasne prisotnosti dveh strokovnih delavk), poskrbi za varnost 17 otrok, nahrani 17 enoletnih otrok, previje 17 enoletnih otrok, obriše 17 noskov, preda 17 otrok staršem na vratih in jim pove stavek ali dva, kako je njihov otrok preživel dan. Že našteto predstavlja precej zahtevne okoliščine, pa tistega najpomembnejšega nismo niti omenili. To pa je skrb za duševni razvoj otrok in njihove čustvene, individualno-specifične zahteve in potrebe. Varčujmo drugje, ne pri otrocih." 

Dr. Damjan Mandelc, predsednik sveta staršev Vrtca dr. France Prešern, Ljubljana: "Otroci nimajo političnega glasu. Zato moramo glasno, brezprizivno in odločno mi govoriti v njihovem imenu in za njihov interes. Politika znova ni izkazala potrebnega posluha. Na tapeti so tokrat otroci in vzgojitelji. Otroci, ki po naravi stvari ne morejo biti krivi za krizo. Minister in njegova državna sekretarka jim izstavljata račun. Na nas je, da odločno rečemo: proti!"

Jakob Klofutar, predsednik Centralnega sveta staršev Kranjski vrtci: »Predlagatelj sprememb Zakona o vrtcih  predvideva tudi znižanja cene vrtca. Znižanje cene vrtca je za starše vedno dobrodošla, a nikakor ne na račun kakovosti storitve, ki jo trenutno nudijo javni vrtci. Namesto varčevanja na kakovosti predšolske vzgoje predlagamo, da naj predlagatelj poskuša poiskati  nove  oz. manjkajoče vire sredstev predvsem s povečano in natančnejšo kontrolo ter nadzorom nad:
- izmikanjem plačilu dajatev, prispevkov, davkov ...
- pravilnostjo podatkov prosilcev  za  razne finančne pomoči in subvencije,
- izvedbo javnih naročili - prilagajanje razpisnih pogojev določenemu (vnaprej izbranemu) ponudniku, drobljenje večjih naročil na manjša, nestrokovna priprava in izvedba javnih naročil …«

Že 56 svetov staršev vrtcev, ki zastopajo cca. 30.000 staršev, pa je podprlo in sopodpisalo naslednjo izjavo:

I Z J A V A

Napovedane spremembe Zakona o vrtcih so nas, starše, neprijetno presenetile, lahko rečemo tudi šokirale. Kakovost javnih vrtcev je nedvoumna in ne razumemo predlagateljev, ki s takšno lahkoto rušijo tisto, kar se je gradilo in oblikovalo mnogo let.

Ker otroci v vrtcu preživijo zelo veliko časa, se starši zavzemamo, da se kakovost dela javnih vrtcev ne zmanjša. Prepričani smo namreč, da napovedane spremembe vplivajo na kakovost dela. Večje število otrok v skupini pomeni manj pozornosti posameznemu otroku, manj prostora, manj kakovostnega programa in večjo obremenjenost vzgojiteljev. Vzgojitelj bo namreč vedno bolj skrbel le za fizično varnost otrok in se v manjši meri posvečal izvajanju programa. Starši ne potrebujemo le varstva za svoje otroke, ampak tudi vzgojo in kakovosten program. Starši ne želimo le odlagalnice otrok.

Zato ostro nasprotujemo predlaganim spremembam in predlagatelje pozivamo, da v dobro naših otrok in za kakovostne javne vrtce predlog umaknejo.

Sklici sej svetov staršev po določenih vrtcih so napovedani še za prihodnje dni, tako da pričakujemo še več podpore. V prihodnjih dneh bomo vse prispele izjave tudi predali predlagateljem zakona. Od predlagateljev zakona pričakujemo, da bodo ob tako množičnem protestu svetov staršev vrtcev, ob nestrinjanju stroke in zaposlenih predlagane spremembe glede normativov in dela vzgojitelja v dveh oddelkih, umaknili.