Domov - > eŠR ->

POD PRETVEZO PREMAJHNEGA VPISA IN VARČEVANJA

20.12.2012, avtor: (sm) / rubrika: aktualno

Ta teden so ravnatelji in ravnateljice slovenskih gimnazij in drugih srednjih šol seznanili Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz), da jih je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) z elektronskim dopisom obvestilo s soglasji oziroma nesoglasji k predlaganemu vpisu za leto 2013/14 in ob tem v nemalo primerih ponovilo že večkrat uporabljeno prakso, ko so se v zaprtih krogih pripravili ukrepi, ki čez noč spremenijo usodo zaposlenih v šolah, dijakinj in dijakov ter njihovih staršev. Ministrstvo in pristojni minister dr. Žiga Turk sta tako zainteresiranim deležnikom še enkrat več sporočila, da njihova stališča, mnenja in dejstva niso pomembna ter da oblast ne potrebuje sogovornikov. Socialni partnerji in ostali srednješolski deležniki namreč z nameravanimi posegi v šolsko mrežo niso bili niti seznanjeni, kaj šele, da bi se z njimi na ministrstvu pogovarjali ali usklajevali.
Nepreglednemu, neutemeljenemu in neargumentiranemu združevanju posameznih javnih šol in ukinjanju oddelkov tudi v Svizu najodločneje nasprotujemo, hkrati pa gre za povsem nesprejemljivo izločanje javnosti iz procesa vpeljevanja sprememb. Opozarjamo, da je MIZKŠ tudi tokrat ponovil enako prakso, kot jo je uporabil pri združevanju in reorganizaciji šol letos poleti, s čimer smo v Svizu že takrat izrazili nestrinjanje. Prepričani smo namreč, da je mogoče tovrstne posege v šolsko mrežo udejanjati izključno zelo premišljeno, na podlagi analiz in projekcij ter z dogovorom. Tudi ob zadnjih dejanjih MIZKŠ pa je težko ne izreči, da je to, da na MIZKŠ kot razlog za predvideno krčenje oddelkov v posameznih šolah in celo ukinjanje nekaterih programov navajajo zgolj varčevanje ob omejenih proračunskih zmožnostih in upoštevanje vpisnih trendov, najmanj zelo neprepričljivo. Kako namreč pojasniti, da MIZKŠ omejuje vpis tudi na šolah, ki ne le ne beležijo upada števila vpisanih dijakov, temveč je bilo prijav v njihove programe celo precej več kot razpisanih mest? Nemogoče je spregledati tudi to, da MIZKŠ na drugi strani ohranja enako število vpisnih mest v gimnazijskih programih na zasebnih zavodih, na enem od njih pa število razpisanih mest celo za en oddelek povečuje, in to navkljub padajočemu trendu vpisa, ki ga sicer uporabljajo kot argument za zmanjševanje razpisanih mest v javnih šolah.
Na današnjem krogu pogajanj v sklopu delovne skupine za pripravo Socialnega sporazuma, na katerem so sindikalni predstavniki zahtevali tudi pojasnila o enostranski odločitvi ministrstva o krčenju vpisa na gimnazije, so predstavniki ministrstva pojasnili, da jih pri omejevanju vpisa na gimnazije vodi želja po večjem vpisu na srednje poklicne in strokovne šole. Takšno razmišljanje in ravnanje spominja na davno minule čase in propadle poskuse usmerjenega izobraževanja. Sindikati so funkcionarje na ministrstvu opozorili na nerealnost njihovih pričakovanj, da se bodo otroci skupaj s starši zaradi tega administrativnega ukrepa ministrstva poslej v večjem številu odločali za vpisovanje v izobraževalne programe, po zaključku katerih ne morejo pričakovati zaposlitve oz. bi svoje delo opravljali za minimalno plačo.
Sviz tako ponovno poziva ministra dr. Žigo Turka, naj se resorno ministrstvo neha posluževati konspirativnih dejanj in naj pred tako radikalnimi posegi ne le v šolsko mrežo, temveč v družbo kot celoto, izpelje ustrezne strokovne analize in posvetovanja ter omogoči zainteresirani javnosti, da se do nameravanih sprememb opredeli. V SVIZ zahtevamo, da ministrstvo v najkrajšem času posreduje natančno in argumentirano analizo za izdana nesoglasja k predlaganemu vpisu, ki bodo imela v šolskem letu 2013/14 za posledico ukinjanje po enega ali dveh oddelkov na številnih slovenskih javnih gimnazijah ter kar celih programov na nekaterih strokovnih šolah - torej omejevanje dostopa do kakovostnih javnih programov in šol, ki imajo dolgoletno tradicijo in prepoznavnost, vsa leta zagotavljajo vpis in se dokazujejo z izjemnimi dosežki svojih dijakinj in dijakov.