Domov - > eŠR ->

Ministrstvo o pobudi Znanje na cesti

19.12.2012, avtor: (soj) / rubrika: aktualno

Nesmiselna in neutemeljena pobuda, oprta na neresnične trditve: tako na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ocenjujemo pobudo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je danes na mestnih ulicah in trgih ter v gostilnah uprizorila predavanja z geslom Znanje na cesti.

Ta manifestacija se ponovno opira na lažni trditvi, da se vlada zavzema za privatizacijo visokega šolstva in da javno šolstvo meče na cesto. To enostavno ni res:  odkar ta vlada obstaja ni bil odprt niti en sam zasebni visokošolski program. Financiranje zasebnih visokih šol je na natanko isti ravni, kot v času prejšnje vlade. Profesorji torej z izmišljenimi trditvami motivirajo študente za protest, za katerega ni nobenega razloga.

Ministrstvo je ves čas sprejemanja državnega proračuna za leti 2013 in 2014  opozarjalo na nekatere probleme, na katere so opozarjali tudi drugi visoki predstavniki znanosti, med njimi predsednik SAZU: gre predvsem za vprašanje sredstev za mlade raziskovalce, za pomladitev učnega kadra, za probleme financiranja nekaterih fakultet in za mednarodno odpiranje slovenskih univerz. V ta namen je vlada prisluhnila potrebam sektorja in je Državni zbor soglasno sprejel amandma, ki temu sektorju namenja dodatnih 16 milijonov evrov. Ta sredstva bo ministrstvo namenilo predvsem mladim raziskovalcem, asistentom in docentom ter za postdoktorske projekte,  torej preprečevanju bega možganov, pomladitvi univerz in znanosti ter krepitvi mednarodnega sodelovanja tega sektorja.

Namesto da bi univerze pozdravile dejstvo, da sta bila edina amandmaja k proračunu za leto 2013, ki ju je sprejel državni zbor, vezana na izobraževanje (drugi amandma namreč zadeva šolsko prehrano, ki vključuje tudi prehrano študentov), stopnjujejo proteste z dokaj nenavadnimi pobudami, ko svoje učne dejavnosti selijo na ulice, na trge in celo v gostilne. Ne gre za protest študentov, ampak za organizirano akcijo profesorjev, katerih status je zagotovljen tudi v prihodnje in katerih delovna mesta niso ogrožena.

Na ministrstvu sicer razumemo nelagodje nekaterih na univerzi, ker sredstva v prihodnjem letu ne bodo naraščala in ne bo več raslo število zaposlenih, kot je prišlo v navado v zadnjih letih. V času hude krize, ki pretresa državo, visoke stopnje brezposelnosti in velikega števila družin na robu preživetja tak protest profesorjev z razmeroma visokimi osebnimi dohodki in zajamčeno prihodnostjo ni le neupravičen, ampak je tudi žaljiv za državljane, ki se vsak dan borijo za preživetje ter obremenjujoč za tiste študente, ki resno študirajo, pa se morajo potikati po mestnih trgih in ulicah ter gostilnah, namesto da bi na univerzi sledili predavanjem, kar je njihova pravica in kar davkoplačevalci plačujejo.