Domov - > Časnik Šolski razgledi - > letnik LX, 20. februar 2009, številka 04

Vsebina časnika Šolski razgledi številka 4/2009

V tem pustnem času boste prav gotovo srečali Koranta s trirogljato kapo s kraguljčki, kakršne so nosili srednjeveški norčki - kraguljčki pri poskakovanju značilno zvenijo v upanju, da bodo pregnali zimo, priklicali pomlad in pričarali rodovitnost.

A naglavna pokrivala niso le norčava in igriva, kot jih povezne čez ušesa pustni čas. Skoraj vsa skrivajo v sebi globlji pomen. Pripovedujejo bogate zgodbe ljudi, ki so vpeti v svoje okolje, kulturo, čas ... Nekaj teh zgodb je ujel v svoj fotografski objektiv profesor geografije in biologije Andrej Paušič, zaposlen na Biološkem inštitutu znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) v Ljubljani. Podiplomski študent biologije je vnet in strasten popotnik. Prepotoval je dežele Južne Amerike ter večji del Evrazijske celine. Svoja potovanja načrtuje in izpelje sam. Rad fotografira. Poudarja, da je težko biti dober geograf, če ne kreneš v svet, če na svoji koži ne občutiš življenjskega utripa dežel in ljudi, o katerih pripoveduješ otrokom v šoli. Vsak učitelj geografije bi se zato moral čim večkrat odpraviti v svet, spoznati čudovite tuje dežele, druge kulture, življenjske navade ter razmere ...

Iz svojih zanimivih potovanj je prinesel zakladnico fotografij, ki so zgovornejše od besed. Z nekaterimi med njimi smo opremili tokratno številko Šolskih razgledov.

Od prosjačenja k uveljavljanju pravic

»Večina še vedno meni, da so ljudje z okvaro vida nepismeni. Zakaj bi jim sicer pošiljali dokumente v črnobelem tisku in jih tako silili, da jim jih drugi (pomočniki, sorodniki ...) berejo,« se sprašuje v uvodniku Marino Kačič. Na prvi pogled je morda videti, da je oseba brez vida nezmožna in nemočna zaradi okvare vida, a v resnici jo s svojim vedenjem takšno dela okolje, ki jo sili v novodobno prosjačenje za pomoč, ki ji ne bi bila potrebna, če bi imela gradivo v obliki, ki ji je dostopna. Pisec ima v mislih državne in civilne družbene ustanove, celo stanovske, kot so denimo invalidske organizacije. Vsak tujec, ki je v uradnem postopku pri nas, ima pravico do obravnave v svojem jeziku. Ljudi s težko okvaro vida žal ne.

Več »Klik za več!«

Za osnovnošolca? Seveda!

Ob koncu prejšnjega stoletja se je s prenovo osnovnošolskih programov tudi umetnostni zgodovini ponudila možnost, da vstopi med obvezne izbirne predmete. Zato so licenčni tečaji za osnovnošolske učitelje, seminarji in tudi učbeniki (z delovnimi zvezki vred) skušali zdramiti ravnatelje in učitelje osnovnih šol po Sloveniji. Vendar stalno srečujemo le trideset ali štirideset znanih obrazov, ki jih veseli, da vedno znova nekaj doživijo in dopolnijo svoje znanje. Nataša Golob ob tem pristavlja, da »taka srečanja se odvijajo že več kot desetletje in vedno znova ugotavljamo, da gre na številnih osnovnih šolah za temeljni nesporazum, kaj umetnostna zgodovina je.« Več v ŠR!

V oporo in spodbudo

O maturi

V začetku minulega leta je predstavnik šolskega ministrstva v nekem časniku napovedal, da bodo nekaj mesecev pozneje znani izsledki študije neodvisnih strokovnjakov o vplivu mature na gimnazijsko izobraževanje. Na podlagi ugotovitev naj bi nato snovali razvojne spremembe zrelostnega izpita. Šolsko ministrstvo je res naročilo raziskavo Zavodu RS za šolstvo, ki jo je plačal z denarjem Evropskega socialnega sklada. A potem se o njej javno ni več govorilo niti je ni obravnaval Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Zakaj je študija utonila v pozabo, ni povsem jasno. Nekateri poudarjajo, da je bila premalo celovita, drugi pa ugibajo, da izsledki pač niso bili všeč naročniku. A morda bi ti vendarle utegnili koga zanimati ...

Več »Klik za več!«

Z učiteljem stoji in pade

Inkluzija

Vida Svoljšak Rojko je ena izmed srednješolskih profesoric, ki se je v šolskem letu 2007/08 izobraževala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani v enoletnem študijskem programu za izpopolnjevanje za delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami. Želi opozoriti predvsem na nepravilen odnos šolskega ministrstva do učiteljev, ki so se za to izobrazili, in posledično do inkluzije v Sloveniji nasploh. Profesorica ugotavlja, da »Ministrstvo za šolstvo in šport našega pridobljenega znanja namreč ne ceni. Nekaj pripomb imam tudi glede izpeljave prej omenjenega programa ...«

Več »Klik za več!«

Vzgojiteljica v šoli

Tokrat veliko pozornosti namenjamo prisotnosti dveh strokovnih delavk v prvem razredu osnovne šole. V prispevku Standard ali nadstandard pisec poudarja, da ni dopustno, da država lokalnim skupnostim prepušča odločitev, ali bodo plačevale razliko do štiriurne dnevne prisotnosti druge strokovne delavke. Tako poljubno urejanje namreč vnaša razlike v možnosti šolanja vseh otrok. V prispevku Dve sva močnejši pa avtorica predstavlja, kako dragoceno je sodelovanje učiteljice in vzgojiteljice - seveda, če je kakovostno in temelji na medsebojnem spoštovanju in strpnosti. Preberite v ŠR!

Kaj bi vas še pritegnilo?

V našem pogovoru, tokrat malo drugače, pišemo o zmagah v življenju in profesorjevi kraljevski igri. Profesor kemije in fizike ter šahovski mojster Janez Stupica med drugim tudi razkriva, da mladim zelo koristi, če se ukvarjajo s šahom. Dr. Darko Štrajn piše o tem, zakaj ni dovolj biti dober državljan, kaj nam pravzaprav pomeni pojem domovina, Tereza Žerdin se sprašuje, ali naj se šola odziva na pereče družbene probleme? Denarna kriza, ekonomska, gospodarska, kriza realnega sektorja, recesija - ali je mesto za pogovore o tej temi tudi v šoli? Če je, koliko, kako, zakaj in čemu ...

Ne prezrite!

V tokratni številki Šolskih razgledov boste našli prilogo Odzivanja, Zavod RS za šolstvo predstavlja prejemnike priznanj Blaža Kumerdeja za dosežke na področju šolstva za leto 2008 in obvešča o delavnicah in seminarjih Sveta Evrope Pestalozzi 2009, Šola za ravnatelje vabi na XIII. strokovni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ki bo potekal od 31. marca do 2. aprila letos v Portorožu, z Založbo Pivec lahko prevetrite in zboljšate znanje iz angleščine, novosti pa predstavljata tudi založbi Izolit in Rokus ...

Ne prezrite!

Vsi, ki se srečujete s problematiko plač v javnem sektorju - nič več vprašanj brez odgovorov! Založba De VESTA predstavlja nepogrešljiv priročnik!

Priložnost za razgledovce

Tokrat prihajajo na svoj račun ljubitelji šaha ... Med vsemi razgledovci, ki boste do 2. marca letos - vsaj v nekaj stavkih - odgovorili na naše (nič kaj zapleteno) nagradno vprašanje, bomo izžrebali kar šest srečnežev. Prejeli bodo prekrasne nagrade! Prelistajte ŠR!

Ugodnosti SAMO za razgledovce!

Vsi naročniki (fizične osebe), stari in novi, lahko pri vseh TWinovih potovanjih in izletih uveljavljate 10-odstotni popust. Razgledovci imate 10-odstotni popust tudi pri nakupu vseh knjig, ki jih izdaja Študentska založba. Obiščite njeni knjigarni Tranströmer in Podmornica.