Domov - > Časnik Šolski razgledi - > letnik LX, 4. september 2009, številka 13

Vsebina časnika Šolski razgledi številka 13/2009

Moja sr(e)čna knjiga spodbuja najboljše v nas. Vodi v razmišljanje o sebi, svojih vrednotah, poslanstvu, odgovornosti do okolja, družbe in sveta. Vliva nam zaupanje vase, v naše sposobnosti, v pomen našega prispevka v družbi, četudi je še tako majhen. Spodbuja, da si začnemo postavljati cilje, razvijati pozitivne osebnostne lastnosti ter se začnemo izobraževati in razvijati znanje, ki nam bo pomagalo do želenega cilja. Namenjena je vsakemu posamezniku. Ne glede na starost. Kajti sanje ne pripadajo le mladim, ne nehajo se nikdar! Sanjajmo stvarno, pozitivno, srčno! Začnimo zdaj!

Žiga Vavpotič, avtor Moje sr(e)čne knjige, je napisal tudi tokratni List iz dnevnika – vabljeni k branju na 7. strani. Z njegovimi mislimi iz njegove knjige smo prepletli tudi tokratne Šolske razglede … A knjiga ni le vsebinsko bogata, temveč tudi na pogled izjemno privlačna (oblikoval in tehnično jo je uredil Toni Anžlovar). Bogatijo jo tudi čudovite fotografije Cirila Jazbeca. Z veseljem jih nekaj objavljamo v tokratnih Šolskih razgledih … naj vas navdahnejo s srčnostjo in srečo! Naj bo to popotnica v novo, mlado šolsko leto …

Klic po spremembi

S tem šolskim letom vpeljujemo kar nekaj novosti, ena med njimi je rubrika Klic po spremembi. Dajemo vam priložnost, da kolegom predstavite, kakšne spremembe bi po vašem mnenju potrebovalo slovensko šolstvo. Poleg tega bomo v rubriki redno poročali o dogajanju na javnih tribunah gibanja Kakšno šolo hočemo, redno vam bomo predstavljali tudi različne alternativne oblike šolanja, prijeme …

Tokrat že objavljamo prispevek Danice Uran Uršej, ki je ob nastajanju Bele knjige želela ljudi spodbuditi k razmišljanju, kaj bi bilo treba spremiti v slovenski šoli. Več v ŠR!

Zaskrbljujoče

Mobing med učitelji

Koliko je psihičnega nasilja med učitelji v osnovnih šolah? Tjaša Purgaj je na to temo opravila anketo med osnovnošolskimi učitelji. Izkazalo se je, da je kar 14,2 odstotka vprašanih (že) bila ali je (še) žrtev trpinčenja na delovnem mestu. Odstotek je zelo visok, saj nakazuje, da je najmanj vsak sedmi učitelj izpostavljen mobingu. Če razčlenimo odstotek, ki prikazuje tudi tiste učitelje, ki so bili priča mobingu, je podatek še bolj zaskrbljujoč. Teh je bilo kar 17,9 odstotka. Ko ta podatka združimo, vidimo, da je kar tretjina vprašanih že bila podvržena mobingu …

Več »Klik za več!«

… Tereza odgovarja

Če imate kakršno koli vprašanje, ki vznikne iz vašega šolskega vsakdana, vam bo strokovnjakinja Tereza Žerdin z veseljem odgovorila, in sicer v svoji novi rubriki Tereza odgovarja. Naj bo vprašanje povezano s prav posebno motečim učencem, ki vam vsak dan para živce, z nadležnimi starši, ki se vtikajo v vaše strokovne odločitve in delo, s skrhanimi odnosi s sodelavci, s trenji z ravnateljem, z zadregami ob delu z otroki s posebnimi potrebami … pišite nam! Tokrat objavljamo že prvi komentar, in sicer o oholih starših. Preberite v ŠR!

Vse za ljubi kruhek

O slovenski izobraževalni piramidi

Res je, da je industrijska družba čedalje bolj visoko tehnološka in da povprečen delavec potrebuje nekoliko več znanja kot nekoč. Seveda gre pričakovati rahel porast višje izobraženih ljudi. Toda stanje izobraževanja pri nas je na tem področju že kaotično. Profesor Vitomir Babič se v svojem prispevku sprašuje, kako je mogoče v terciarno izobraževanje vpisati več študentov, kot imamo otrok, rojenih pred 18 ali 19 leti? In kakšna je družba, ki se na tako stanje ne odziva? Ali se ljudje, ki nas vodijo, tu zapisanih dejstev in tozadevne problematike sploh zavedajo? …

Več »Klik za več!«

Po kateri poti

Beseda strokovnjakinje

Glede na razvojne značilnosti šestletnikov se vprašamo, ali je mogoče že v prvem razredu začeti s sistematičnim opismenjevanjem, z analitično-sintetičnim pristopom, ali bi bilo bolje otrokom omogočati več pismenosti ob izbirnih nalogah, ob celostnem pristopu. Dr. Marija Grginič meni, da je v skladu z razvojem porajajoče se pismenosti predšolskih otrok in dejstvom, da so šolski novinci leto mlajši, vredno razmišljati o celostnem pristopu. Saj se otroci že od prvih poskusov »branja« ali pisanja osredotočajo na sporočilo, na funkcijo tiska (ne na izolirane črke). Otroke preprosto zanima, kaj piše, kaj napisano pomeni …

Več »Klik za več!«

Kaj smo še pripravili za vas?

Matjaž Trontelj je med svojim bivanjem na Strehi sveta, torej v Tibetu, primerjal postavitev samostana in anatomijo ženskega telesa. Nakar je ugotovil, da je kar nekaj časa živel na ščegetavčku … Pišemo o naši priznani strokovnjakinji ddr. Barici Marentič Požarnik, o njenem zanimivem otroštvu, učenih prednikih, tudi o tem, da je bila v prvem razredu celo ilegalka. Dr. Zdenko Kodelja se tokrat sprašuje, ali smo se v imenu trajnostnega razvoja pripravljeni odreči vsaj svojim razvadam, če že ne dosedanjemu pojmovanju dobrega življenja. In tudi če smo se, koliko bo to sploh vplivalo na reševanje globalnih problemov? Seznanjamo vas tudi o predvidenih spremembah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, komentiramo Manifest za odlično javno šolo, v novi rubriki Minuta za zdravje se navdušujemo nad jabolki, s pisateljico Nino Kokelj se spominjamo njene prve ljubezni …

Ne prezrite!

V tej številki Šolskih razgledov je spet z nami Sviz – z novicami, ugodnostmi in s predlogi, s pravnimi nasveti o spremembah ZOFVI … Ravnatelji, učitelji in starši, pozor! Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli Rtič pripravlja tudi nove prilagodljive inovativne programe Sozvočje odnosov in športne igre. Andragoški zavod Maribor vabi k sodelovanju predavatelje za poučevanje odraslih – pohitite, čas za prijavo se izteka, Akademija za psihosintezo pa pripravlja poučne jesenske seminarje. DZS je za prvo jesensko številko pripravil kar nekaj novosti. Ne spreglejte jih! In kaj pravi želvica Ajda, »šefica« podjetja Kopija Nova? Vse to in še več v 13. številki Šolskih razgledov.

Nedavno sprejeta uredba – Shema šolskega sadja – bo šolam omogočila pridobiti namensko denarno pomoč za nakup svežega sadja in zelenjave. Tako se šolam v tej številki Šolskih razgledov že predstavljata domača pridelovalca okusnih in zdravih jabolk ter drugega sadja Stojan Lipoglav iz Slovenske Bistrice in Edi Gerzina iz Brestanice.

Kdo so srečneži?

Spet ste navdušeno izpolnjevali našo počitniško nagradno križanko. Skoraj vsi (razen dveh) ste pravilno ugotovili geslo: PLES VETRA IN MORJA. Nagrajencem – M. Repar iz Trebnjega, M. Kosec iz Škofje Loke, N. Knap iz Kranjske Gore, M. Pužem iz Naklega, Z. Janžek iz Rogaške Slatine, M. Samastur iz Litije, M. Godec iz Pragerskega, M. Murovec iz Maribora in B. Kotnik iz Piranaiskreno čestitamo!

Priložnost za razgledovce

Nagradna akcija, ki smo jo tokrat pripravili za vas, dragi razgledovci, vam bo pomagala odgovoriti na vprašanja, kot so, denimo, zakaj učenci z leti vse manj sprašujejo, kaj spravlja pogovor »na slab glas«, kako spodbujamo učence k postavljanju vprašanj, kaj je značilno za dialoški pouk, ali naj učitelj izrazi svoje mnenje v razpravi … Več o tem preberite v ŠR!

Ugodnosti SAMO za razgledovce!

 

Vsi naročniki (fizične osebe), stari in novi, lahko pri vseh TWinovih potovanjih in izletih uveljavljate 10-odstotni popust. Razgledovci imate 10-odstotni popust tudi pri nakupu vseh knjig, ki jih izdaja Študentska založba. Obiščite njeni knjigarni Tranströmer in Podmornica.