Domov - > Časnik Šolski razgledi - > letnik LXI, 16. april 2010, številka 08

Vsebina časnika Šolski razgledi številka 8/2010

Noetova barka se prebija skozi goščave dežja in morske viharje. Vse bolj temno je. Že lebdi slutnja po samem dnu, ko se v daljavi izriše mesto. Svetloba! Vrnitev v domači kraj, od koder Ivan Cankar pogleduje kot Venet s čelado. O, kako prija klepet, dolg klepet, ki traja in traja, dokler se ne razpre skrivnostni vrt. Posvečen. Kako vstopiti? V rokah se znajde ključ … Njegova osnovna namembnost odklepanja in zaklepanja je simbolno prenesena na številne ravni razmišljanja, a za II. gimnazijo Maribor je najpomembnejša njegova vloga odpiranja, iniciacije.

II. gimnazija Maribor je brez dvoma ustanova, ki je vzgojila in vzgaja številne znanstvenike, humaniste, umetnike. Vrvenje različnih dejavnosti, ki niso ozko vezane na obvezni izobraževalni program, daje Drugi prav poseben status v mestu ob Dravi. Tako beremo v Likovni drugonostalgiji, katalogu, ki spremlja istoimensko razstavo, ki je prav v teh dneh na ogled na II. gimnaziji v Mariboru in je le ena od številnih prireditev, s katero Druga v teh dneh oznamuje svojih šestdeset let. Razstava – z nekaterimi podobami v teh Šolskih razgledih jo skušamo približati tudi vam – povezuje likovna dela vseh generacij, ki so Drugo obiskovali ali na njej poučevali. Del njenega sveta pa se že več kot dve desetletji, posebno pa zadnjih deset let, zrcali tudi v Šolskih razgledih – od tam namreč prihaja tudi odgovorna urednica našega/vašega časnika. Srečno, Druga!

Formula za dobro šolo

Gimnazija danes in jutri?

Kriza, ki pretresa našo družbo na različnih ravneh, se je dotaknila tudi gimnazije, ki pa jo še kar dobro prenaša. Sicer se spoprijema z vedno več težavami, ki zahtevajo reformne posege predvsem v njeno vsebino, a vendar je ta šola v sicer kaotičnem vsakdanu eden od otokov urejenega delovanja. Marjan Luževič meni, da gre zahvala učiteljem, ki predvsem ob učnih in vzgojnih problemih mladih najdejo način, kako jim šolo narediti smiselno in zanimivo … Klik! Povzemamo tudi nekaj razmišljanj s posveta Gimnazija včeraj-danes-jutri. V treh prispevkih objavljamo le del tega, kar so sodelujoči na posvetu predstavili udeležencem, in sicer zgoščeno predstavitev poskusnega oddelka gostiteljske gimnazije (besedilo je strnil Ivan Lorenčič), nekaj misli mag.Gregorja Mohorčiča in kritičnih besed Janeza Pastarja ob rob obetajočim spremembam.

Več »Klik za več!«

Za spoštovanje in sožitje

»Velik izziv in hkrati priložnost, da širše predstavim mediacijo na naši šoli, so mi omogočili osmo- in devetošolci, ki so se pridružili projektu šolske mediacije. Vse skupaj se je začelo na oktobrske ponedeljke popoldne, ko smo se z učenci zbrali v delavnicah o obvladovanju konfliktov,« piše Milena Svetina. Konflikti so namreč sestavni del življenja, z njimi je prepleten tudi šolski vsakdan. Zato so se v delavnici dotaknili tudi konstruktivnega sporočanja o sebi, izražanju želja, povratnem sporočilu …

Vrt za srce

Klic po spremembi

Na vrtu razporedimo otroke v manjše skupine. Vsaka skupina izmed sebe izbere po enega predstavnika. Iz košare naj predstavniki skupin vlečejo vrečke s semeni. Kolikor skupin si izberemo, toliko naj bo gredic in vsaj toliko različnih vrst zelenjave, ki jo bomo gojili na gredah. Gredice morajo biti obvezno enako velike in razdeljene s potko. Lahko si pomagamo z metrom, količki in vrvicami, da razmejimo površino, nato pa s kamenčki ali deskami, da razdelitev ostane trajno vidna … O tem Nataša Bučar Draksler.

Več »Klik za več!«

Živimo v kokainski družbi

Omamljanje in zasvojenost

…Stremimo k popolnosti, živimo hitro in v primerjavi s tradicionalno družbo je precej odgovornosti na naših plečih. Taka družba pričakuje uspešne in ambiciozne ljudi, asertivne, lepe pametne. Posameznik s šibko osebnostno popotnico je v večji nevarnosti, da bo tem trendom nasedel … Pogovarjamo se z mag. Romanom Koštalom, strokovnim vodjem programov v društvu Projekt Človek in vodjem njihovega centra za reintegracijo …

Več »Klik za več!«

Zakaj grmi?

Mali znanstvenik

Zakaj pada dež? Kako nastane mavrica in zakaj jo vidimo tudi v luži? Zanimiva in pomembna so vprašanja, ki jih postavljajo malčki. A žal prepogosto ostanejo neodgovorjena … Profesorica kemije je ugotovila, da lahko s svojim znanjem precej pomaga drugim staršem, otrokom pa tako naredi veliko veselje. Tako je ustvarila spletni portal za prvo spoznavanje znanosti …

Več »Klik za več!«

Prestolnica, imenovana ponedeljek

V glavno mesto Tadžikistana – Dušanbe (Dushanbe) po kopnem ni preprosto pripotovati. Dežela je pretežno gorata, cestne povezave so izredno slabe ter pomanjkljive. Turistične agencije se za obisk Tadžikistana ne odločajo, saj velja dežela za obiskovalce kot manj naklonjena, posebno njen južni in vzhodni del, kjer se posledice nedavne državljanske vojne še niso polegle. Območje meji tudi na Afganistan, ki se ga drži sloves nevarne dežele. Opozarjajo pred nasilnimi roparskimi, kriminalnimi združbami, pred katerimi niti tujci niso zaščiteni. A kljub temu se dogajajo prav prijetna presenečenja, ki jih razgrinja Andrej Paušič.

Kaj smo še pripravili za vas?

Kako v šole vpeljati več ustvarjalnega zagona in inovativnosti? Vsekakor ne le po uhojenih poteh … Predstavljamo nekaj zgledov z Malte za spodbudo in razcvet domišljije. Se še spomnite, kako ste se počutili na predvečer vašega prvega delovnega dne? Naša na novo pečena profesorica slovenščine je svoje občutke ob tem tudi zapisala v tokratnem Listu iz dnevnika … Praksa je pokazala, da so pedagoški delavci v preteklosti vse prevečkrat pozabljali na svoje poslanstvo. Mar res? Ozremo se tudi v stoletje nazaj … Zanimivo! Kaj menite, kako so takrat razmišljali o domačih nalogah? Iščemo tudi nove poti k boljšim medosebnim odnosom v šoli in zunaj nje. Tereza Žerdin tokrat osvetljuje ozadje težave in odgovarja učiteljici, ki bi rada pomagala svoji učenki, da bi vsaj v drugo zdelala tretji razred, zanimalo nas je tudi, kako poteka življenje v naših dijaških domovih … A to še ni vse!

Ne prezrite!

Zavod RS za šolstvo vabi na 11. srečanje svetovalnih delavcev Slovenije (osredinili se bodo na vpliv socialno-ekonomskega statusa in kulturnih dejavnikov na učno uspešnost učencev), na mednarodno konferenco IOSTE, med drugim napoveduje tudi 15. državno tekmovanje iz znanja geografije in predstavlja novosti iz svoje založbe. Šola za ravnatelje objavlja razpis za vpis v program Šola za ravnatelje in opravljanje ravnateljskega izpita, Pedagoška fakulteta v Kopru, Znanstveno-raziskovalno središče Koper in Pedagoška fakulteta v Ljubljani pripravljajo 6. mednarodni simpozij Otrok v gibanju – sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka. Podjetje Eurodesign iz Apač ponuja pohištvo za vrtce, šole …, založbi Rokus Klett in Mladinska knjiga predstavljata svoje novosti, družinsko grafično podjetje Garb pa poučen delovni zvezek Stopinjice v svet književnosti.

Dragi razgledovci! V tokratni številki Šolskih razgledov boste našli PRILOŽNOST ZA RAZGLEDOVCE, ki od vas ne zahteva ničesar, a podarja zelo veliko. Preberite v ŠR!

Ugodnosti SAMO za razgledovce!

Vsi naročniki (fizične osebe), stari in novi, lahko pri vseh TWinovih potovanjih in izletih uveljavljate 10-odstotni popust. Razgledovci imate 10-odstotni popust tudi pri nakupu vseh knjig, ki jih izdaja Študentska založba. Obiščite njeni knjigarni Tranströmer in Podmornica.