Domov - > Časnik Šolski razgledi - > letnik LXII, 16. december 2011, številka 20

Vsebina časnika Šolski razgledi številka 20/2011

Čečkalčke pozna marsikdo, razgledovci še posebno. Zamislil si jih je in jim vdahnil življenje Marcel Talt Lah. Ustvaril jih je iz potrebe – z njimi je popestril pouk, opremljal teste in naloge … Vse to, da bi pritegnil učence. Za Čečkalčke se je kmalu razvedelo in te figurice krasijo že marsikateri učbenik, že lep čas pa v vsaki številki Šolskih razgledov razveseljujejo, opozarjajo, predvsem pa nasmejejo tudi vas.

Sicer pa Marcel Talt Lah dela kot učitelj razrednega pouka in angleščine na Osnovni šoli Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični, obenem se podiplomsko izobražuje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani za zgodnje poučevanje angleščine, poučuje še v jezikovni šoli v Novem mestu. Dela res kot strela, tako pravi sam, toda neizmerno uživa, saj ga obdajajo sodelavci in drugi, s katerimi se lahko pogovori o prav vsem, drug drugega spoštujejo in si med seboj pomagajo. Prav to pripomore k notranjemu miru in ustvarjalnemu nemiru. Ne verjamete? Likovna podoba tokratnih prazničnih Šolskih razgledov vas bo gotovo prepričala o neizmerni ustvarjalnosti še enega od uspešnih in predanih učiteljev med vami, spoštovani naši razgledovci … Naj njegovi sijoči liki in zanimive oblike spodbudijo v vas čim več domišljije in naj vas pospremijo v novo leto – svetlo, ustvarjalno, veselo in srečno!

Mladi diplomanti brez dela

Prisluhnimo si

Na začetku letošnjega novembra je bilo na zavodu od tisoč dvainsedemdesetih prostih delavnih mest le deset ponujenih za bolonjske diplomante. Pri tem navedimo, da je lani bolonjske študije končalo več kot štiri tisoč ljudi. Torej le zakaj bi danes še kdo študiral, če pa služb ni in že vnaprej vemo, da bo po diplomi pristal na zavodu? Je morda krivično, da se danes od mladih diplomantov pričakuje, da si preprosto sami ustvarijo delovno mesto, ker teh sicer preprosto ni? Piše Anamarija Mežan.

Več »Klik za več!«

Šola kot objekt želje politike

Kolumna

Ko je na oblasti vseskozi ista ali vsaj iz mandata v mandat podobna politika, se lahko sčasoma v sferi vzgoje in izobraževanja ustvari vtis sporazuma s politiko. Če pa se opcije menjujejo iz mandata v mandat, šola postane bojno polje, na katerem poteka »spopad za duše«. V nekoliko nenavadnem slogu nam tokrat Darko Štrajn predstavlja svoje razmišljanje. Več v ŠR!

O žaljivem pogledu na učitelja

Kapitalistična ideologija v šoli

Vsak učitelj prihaja v šolo po urniku, ki ga ima, ali zaradi drugih nalog, ki si jih je naložil v tekočem šolskem letu in jih je smiselno opraviti v prostorih šole. Doslej sem delal na petih osnovnih šolah in petih gimnazijah in nikjer nisem doživel, da bi učitelji zamujali na delo ali predčasno odhajali. Prav nasprotno, spoznal sem veliko učiteljev, ki delajo veliko več, kot jim to zapoveduje izpolnjevanje delovne obveznosti in to brez plačila. Morda bo kdo dejal, da je to premajhen vzorec. Toda naj se oglasijo še drugi učitelji. Gotovo so kje izjeme, vendar verjamem, da so tako zanemarljive, da bi bil ukrep obveznega vpisovanja prihodov in odhodov za discipliniranje teh redkih podoben gašenju sveče z gasilskim vozilom. Tako Andrej Adam. Več v ŠR!

Narobe šola

Odziv

Ta zapis naj bo le v vednost, da tudi mi, praktiki, nismo bili vsi vedno tiho in tudi ne bomo. Da smo vsaj nekateri slutili, da se bo zgodilo, kar se je. Le več nas bi moralo biti – glasnih. »Oglaša« se Vilma Dobrin.

Več »Klik za več!«

Ne bi smeli žrtvovati ustvarjalnosti

Tekmovanje iz materinščine

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje je med množičnejšimi tekmovanji iz znanja pri nas. Tokrat osvetljujemo težave, vprašanja in dileme, s katerimi se srečujejo tisti, ki so vpeti v njegovo izpeljavo, in tudi predloge za morebitne spremembe. Ozrli smo se k vzhodnim sosedom, pri katerih je tovrstno tekmovanje veliko zahtevnejše kot pri nas, in povzeli razmišljanja šolnikov na našem spletnem forumu. Več v ŠR!

Preplet Vzhoda in Zahoda

Med Kalaši

Brez premisleka sem pristala na predlog uredništva, da pripravim predavanje z naslovom Preplet Vzhoda in Zahoda. In ker je čas, ko se leto izteka, še posebno s poudarkom na prazničnih decembrskih dneh. V ospredju je bila predstavitev praznovanja v tem svetem mesecu pri Kalaših, majhni etnični skupini staroselcev in starovercev iz severozahodnega Pakistana. Praznovanja se tam zrcalijo skozi prizmo številnih obredov, mitov in z univerzalno simboliko. Praznujejo zelo preprosto in z globokim spoštovanjem do narave. Verjamejo pa prav tako kot mi, da je december, ko sonce izgublja svojo moč, čas velikih sprememb in regeneracije v naravi in nas samih … List iz dnevnika je tokrat pripravila mag. Ksenija Čermelj, etnologinja in kulturna antropologinja. Piše, kako se je počutila med nami in kako smo se sploh imeli na predavanju in priložnostnem srečanju, ki smo ga kot novoletno darilo pripravili za vas, dragi razgledovci …

Več »Klik za več!«

Ne oropajmo jih priložnosti

Vseživljenjsko

Otroke je pomembno naučiti, da se znajo neagresivno postaviti zase. Pogosto odrasli ne zaupamo v otrokove zmožnosti reševanja problemov in hitimo na pomoč, preden je sploh potrebna. A naša udeležba/vpletenost otroka oropa priložnosti za razvoj gotovosti in veščin, ki izhajajo iz prevzemanja odgovornosti za njegove probleme in učenja iz izkušenj. O tem Damjana Oblak.

Več »Klik za več!«

Kaj smo še pripravili za vas?

Predpraznično številko Šolskih razgledov začenjamo s srčnim pismom upokojene zavzete učiteljice Marinke Ceferin, ki nam ga je posredoval Jože Šmid, sklenemo pa s pesmijo Toneta Pavčka Ste srečni? Zakaj so starejši študenti pri nas še zmeraj eksotika in ne nekaj povsem običajnega? Za študij vendar nikoli ni prepozno … Bodo baletniki obsojeni na ples do večnosti? Tovrstno izobraževanje je namreč v novi negotovosti, sporočajo z Višje baletne šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Visokošolski učitelji Oddelka za pedagogiko in andragogiko ljubljanske Filozofska fakultete opozarjajo na pomanjkljivosti bolonjske reforme in predlagajo izhodišča za temeljito razpravo. Ozrli smo se po svetu in pišemo o t. i. svobodnih šolah, srečali smo se z Miriam Fahmy in Hermanom Hertzbergerjem, predstavljamo, kako so se v srednji šoli lotili nemščine. List iz dnevnika je izpod prstov Ksenije Čermelj: Le kako je doživela predavanje Preplet vzhoda in zahoda, ki ga je na Šolskih razgledih pripravila za vas? Žiga Vavpotič v času letnih bilanc ugotavlja: Luštno je bilo! V minianketi smo vas tokrat spraševali, kaj menite o Šolskih razgledih. Podali smo se v Slovenski šolski muzej in z Vesno Črnivec v deželo ognja – Azerbajdžan. Objavljamo poučen odziv dr. Marka Kerševana na potopis, objavljen v prejšnji številki ŠR. Ob mednarodnem letu kemije so na mariborski Fakulteti za naravoslovje in matematiko spojili besedo in gib. Tokrat objavljamo literarni prispevek Olge Paušič Sezona Volkov. Sonji Votolen je žal, da smo tako negativno nastrojeni – Pogled vase. Tereza Žerdin odgovarja na vprašanje o bistri deklici, ki »pozablja« na domače naloge. V športnem pogledu o »duhovih« v kristalni palači. Modra misel je tokrat božično navdihnjena, iz starih listov smo izbrskali, kako so pred sto leti obdarovali revne otroke. Podali smo se tudi v svet knjig.

Ne prezrite!

Za naše naročnike smo pripravili tradicionalno novoletno nagradno križanko. Lotite se je, čakajo vas mamljive knjižne nagrade in ena glasbena!

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci pripravlja februarja 2012 mednarodni strokovni simpozij Avtonomija šole in razvojne možnosti na učnem in vzgojnem področju.

CPI vam predstavlja dejavnosti in vlogo Cedefopa

– Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja.

 

Skupina GEN vas vabi v Svet energije v Krško.

V čestitkah pa so se na vas spomnili Sviz, Državni izpitni center, Center RS za poklicno izobraževanje, Zavod RS za šolstvo, Pedagoška fakulteta Ljubljana, CŠOD, Šola za ravnatelje, Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije, Društvo Ravnatelj, Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije, založbi Ataja in Jutro, podjetji Jest in Imont Dravograd ter turistična agencija Condor travel.