Mladi, alkohol in odvisnosti

Na Branje!V zdravem okolju za »pogum« ne potrebujejo opoja

/…/

V Sloveniji verjetno ni veselega ali žalostnega dogodka, ob katerem ni tudi alkohola. Znaki alkoholizma so različni, denimo: oslabljen nadzor nad količino zaužitega alkohola, velika in nepremagljiva želja po alkoholu, povečana toleranca za alkohol in telesna odvisnost od alkohola. Alkohol prehaja tudi skozi placento in tako lahko privede do okvare še nerojenega otroka. Jetra 70 kilogramov težkega človeka zmorejo v eni uri razgraditi do 10 ml (8 gramov) alkohola.

Do osebnostnega propada

Posledice odvisnosti od alkohola lahko razdelimo na tri velika področja: telesne, duševne in družbene. Odvisnost od alkohola pušča posledice na telesu, saj deluje na telo kot strup in posledice se kažejo na celotnem organizmu. Med duševnimi posledicami, odvisnimi od alkohola, prevladujejo osebnostne spremembe in psihiatrične motnje. Človek, ki je odvisen od alkohola, osebnostno propada. Družbene posledice alkoholizma so opazne predvsem v družini in na delovnem mestu, vse pogosteje pa je alkohol tudi razlog za prometne nesreče s smrtnim izidom. V Sloveniji se poraba alkohola povečuje, lani je znašala 11 litrov popitega alkohola na prebivalca. Čedalje več mladih eksperimentira z alkoholom …/…/.

Alkoholizem je pretirano in stalno ali periodično zauživanje alkoholnih pijač. Povzroča veliko bolezni. Spada med droge, ki povzročajo največjo fizično in psihično odvisnost. /…/

Vse več je mladih, ki preskušajo alkohol in druge opojne substance iz radovednosti, zaradi družbe, prijateljev ali problemov. Sčasoma se znajdejo v svetu omame. Podajajo se v svet nevarnosti in ob iskanju takšnih izkušenj postanejo odvisniki. Zelo velik vpliv na mladostnike ima družba, najpomembnejši člen so vrstniki.

Pogosto prvič doma

Tako alkohol kot tudi druge vrste drog imajo veliko negativnih posledic na odvisnika, seveda tudi na vso družbo. Podatki o pitju alkohola med mladimi namreč kažejo, da ima izkušnjo z alkoholom pomemben delež mladostnikov, in to že zelo zgodaj. V raziskavah zasledimo, da več kot polovica mladostnikov, starih med 11 in 15 let, občasno pije alkoholne pijače, več kot četrtina 15-letnikov jih pije vsaj enkrat na teden, med osnovnošolci, ki še niso bili opiti, jih je le še 12,5 odstotka.

Mladi običajno alkohol prvič poskusijo doma, v krogu družine, na zabavah, ob koncu leta, na valeti, maturi in ob drugih posebnih priložnostih. Vse več najstnikov pa alkohol uživa redno, saj si različnih druženj in zabav ob koncih tedna brez opoja sploh ne predstavljajo. Razlogi so različni, najpogosteje pa spadajo mednje boljša zabava, vpliv prijateljev, način sprostitve, lažje komuniciranje, doživljanje sreče ter beg pred stiskami. Zakon res določa, da je prodaja alkoholnih pijač prepovedana mlajšim od osemnajstih let, a mladi prav dobro vedo, da ga je izjemno lahko zaobiti. Čeprav se zavedajo nekaterih škodljivih posledic pitja za njihovo starost povsem neprimernih pijač, vse pogosteje posegajo tudi po tveganih oblikah uporabe alkohola. Ena od teh je tako imenovano kompulzivno pitje: načrtno opijanje v čim krajšem času ali večdnevno popivanje, ki jih neredko privede tudi na urgenco. Mladostnik, ki je pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc, je …/…/. Kaj storiti?

Za »žejo«

Zgodba, ki me je spodbudila k pisanju, je dokaj neprijetna. Na Srednji zdravstveni šoli Celje smo imeli športni dan, in sicer orientacijo – torej smo dan preživeli v naravi. Dijaki so vedno navdušeni nad izbrano dejavnostjo v naravi, radi se udeležijo orientacije, vedno se potrudijo za čim boljše dosežke. Dijaki so od ene do druge kontrolne točke sami, razdeljeni so v skupine po deset. /…/ Ena izmed skupin si je na poti do naslednje kontrolne točke privoščila odmor in namesto, da bi se odžejali z vodo ali sokom, so nekateri imeli v nahrbtnikih plastenke z alkoholom. Sošolci, ki niso poskusili alkohola, so seveda takoj poročali, kaj se je zgodilo. Razredničarka je takoj obvestila vodstvo šole o dogodku in skupaj, tudi s svetovalno službo, smo obvestili starše dijakov. Sklican je bil izredni roditeljski sestanek, na katerem …/…/.

Nerazum in odzivi staršev

Na roditeljskem sestanku so se starši različno odzvali na dogodek, ki se je zgodil na športnem dnevu. Eden izmed staršev je dejal: »Vas nič ne briga, jaz ji dajem denar!« /…/ Spet drugi: »Pa ste prepričani, da je bila tudi moja zraven?« Nas je pa mama dijakinje, ki je bila prav tako v tej skupini, presenetila z besedami, ki jih je namenila staršem: »Ne bodite tako prepričani, da tudi vaš otrok ni nikoli pil alkohola ali poskusil še česa drugega.« Sčasoma se je napeto ozračje v razredu pomirilo.

Razredničarka je skupaj s svetovalno službo opravila individualne pogovore s starši in dijaki, ki so bili udeleženi pri uživanju alkohola, lahko so bile prisotne tudi druge opojne substance. Dijakom so bili izrečeni disciplinski ukrepi.

Katero koli metodo bomo izbrali pri reševanju težav mladostnika z alkoholom, bo verjetno bolje, kot če ne bomo storili ničesar in si bomo le zatiskali oči. /…/ Dijake, ki jih imamo pri pouku, moramo dobro poznati, si pridobiti njihovo zaupanje, razvijati poštene odnose, jih sprejemati takšne, kot so (razigrane, vesele, hudomušne, radožive, radovedne …), le tako bomo lahko uspešni pri reševanju težav mladostnika z alkoholom in drugimi nedovoljenimi substancami.

Ljubezen in spoštovanje

Pri mladostniku bo treba povečati sposobnost za premagovanje konfliktov, zmanjševati obremenjenosti in okrepiti samospoštovanje. Naši mladostniki živijo v zelo razgibanem času, v času demokracije, liberalizacije odnosov, v različnih okoljih, kulturah, z različno mentaliteto in izhajajo iz različnih družin. Seveda vzgoja danes ni lahka, še manj preprosta; verjamem pa, da kjer v družini vladajo ljubezen, dobri medsebojni odnosi in spoštovanje, bodo otroci zrasli v poštene in samozavestne mladostnike, ki za svoj »pogum« ne bodo potrebovali opojnih substanc.

SLAVKA KOSI

Celoten članek, torej brez manjkajočih delov, lahko preberete v Šolskih razgledih št. 17, stran 11, ki so izšli 3. novembra 2017. Seveda je v časopisu še veliko drugega zanimivega branja! Že imate svoj izvod Šolskih razgledov?