Predšolska vzgoja

IZVIRNO

Rožnata izposojevalnica

Že kar nekaj let delam kot vzgojiteljica v kombiniranem oddelku. Velika starostna razlika otrok v skupini nemalokrat zahteva uporabo drugačnih, včasih celo nenavadnih metod dela. In tako lahko zapišem, da se ob otrocih nenehno učim. Že res, da jih privlačijo nenavadne vsebine, toda če dobro prisluhnemo njihovim željam in pobudam, se naše delo dostikrat nadaljuje po novih, a otrokom priljubljenih smernicah. Opisala bom nenavadno dejavnost, ki jo v vrtcu izpeljujem že nekaj let in za katero menim, da je pri nas postala ustaljena oblika dobre prakse.

Pred nekaj leti se je pri meni oglasila mama najmlajše in zelo vedoželjne deklice iz moje skupine. Prosila me je, če bi ji lahko zapisala vse pesmice in deklamacije, ki jih otroci spoznavajo v vrtcu, saj je deklica doma veliko pripovedovala o dejavnostih v vrtcu. Dostikrat pa se ji je zgodilo, da je med obnavljanjem pesmic in deklamacij pozabila del vsebine in zaradi tega je bila zelo žalostna. Mami sem obljubila, da bom to naredila, hkrati pa sem razmišljala, da bo to zahtevalo veliko dodatnega dela. Kaj pa drugi otroci? Morda bi tudi drugi želeli to? Kaj bi lahko ob tem pridobila skupina? Kako torej zasnovati dejavnost, da ne bomo z njo dodatno obremenjevali staršev, a da bi otroci ob tem vendarle lahko poglabljali svoja spoznanja.

Odlična rešitev

Našla sem rešitev, ki se mi je zdela smiselna, a spraševala sem se, kako bodo dejavnost sprejeli otroci in starši. Na kartončke sem zapisala vse pesmice in deklamacije, ki smo jih spoznavali v vrtcu. Otroci so na hrbtno stran kartončkov prilepili še različne sličice iz revij, s pomočjo katerih so prepoznali pesmico ali deklamacijo. Kartončke smo shranili v posebno škatlo. Pripravila sem tudi seznam, na katerega smo zabeležili vse sposoje otrok. O tem smo obvestili tudi starše. Napisala sem jim poseben dopis, s katerim sem jih seznanila s pomenom dejavnosti in ga vstavila v mapo za izposojo. Izposojevalnica je zaživela. Z izštevanko smo določili prvega otroka, ki si je lahko na svojo željo izbral dva kartončka - eno pesmico in eno deklamacijo - ter ju odnesel domov. Doma je zapisani vsebini predstavil staršem, naslednji dan pa je izposojena kartončka prinesel nazaj v vrtec in o vsebini pripovedoval tudi skupini. V tabelo smo označili, da je izposojeno vrnil, za nagrado smo mu zaploskali, otrok pa je lahko izbral prijatelja za naslednjo izposojo. Dejavnost so starši navdušeno sprejeli. Otroci so z večkratnim utrjevanjem usvojili več vsebin. V naši škatli se je nabiralo vedno več kartončkov. Postaviti je bilo treba nova pravila. Vsak otrok si je lahko pri ponovni izposoji izbral le tiste vsebine, ki si jih še ni izposodil (vse smo zapisali v tabelo). Tudi pri izbiri prijatelja, ki si bo lahko izposodil nove vsebine, je otrok lahko izbral le tistega, ki si še ni izposodil kartončkov. Otroci so si med šolskim letom večkrat izposodili deklamacije in pesmi.

Zgledi vlečejo

Decembra predlani smo izpeljali praznično izposojo. V knjižnici smo si sposodili različne pravljice. Vsak otrok si je lahko sposodil eno knjigo in jo odnesel domov. Oblikovali smo nova pravila. Starši so otroku prebrali pravljico, otrok pa je naslednji dan o njeni vsebini pripovedoval v vrtcu. Pripovedovanja so bila sprva bolj skopa, toda sčasoma se je celo zgodilo, da je otrok poznal celo pravljico na pamet (zlasti tisti otroci, ki so si pravljico sposodili čez konec tedna) ... (Irena Pijovnik)