Drugačni bogatijo enake

Res je, da se naši specialni pedagogi že več kot pol stoletja organizirano združujejo in povezujejo, da bi lahko čim učinkoviteje pomagali otrokom s posebnimi potrebami, torej drugačnim. In v tem času se je zaradi njihove srčnosti in zavzetosti marsikaj na tem področju precej zboljšalo, a kljub temu bo treba v prihodnje še veliko postoriti. S tem namenom so tudi na šolskem ministrstvu predstavili novelo Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki predvideva kar nekaj sprememb. Ob tej priložnosti je šolski minister dr. Igor Lukšič poudaril, da se po obravnavi teh otrok pravzaprav meri tudi človečnost družbe. In prav človečnost (in ne le drugačnost!) je tista, s katero smo želeli zaobjeti letošnje leto in z njo postlati pot v novo. Tako smo zbrali nekaj toplih in srčnih prispevkov, ki razkrivajo, kako se lahko človečnost usidra med učence, dijake in učitelje. V enem od prispevkov pa predstavljamo nadarjenega športnika in zmagovalca specialne olimpiade v Idahu.

Razcvet sprva sramežljivega fanta

»Šport je na naši šoli le ena od oblik dejavnosti, s katero skušamo naše učence spodbuditi, da čim bolj izrazijo svoje darove. Tako izpeljujemo tudi športni program MATP (Motor Activities Training Program), ki ga je razvila Specialna Olimpiada kot dodatek svojim dejavnostim. S tem želijo omogočiti vsem osebam z motnjami v duševnem razvoju vadbo in udejstvovanje v različnih športih – ne glede na težavnost motnje. Torej tudi tisti, ki imajo zelo težko motnjo, lahko vadijo nekatere prvine različnih športov, kot so, denimo, atletika, košarka, tek na smučeh … Vsako leto pripravimo tudi tedenske športne dejavnosti na Pokljuki. Letos smo se, seveda, zelo razveselili zlate in srebrne kolajne v teku na smučeh našega devetnajstletnika Danija Mencingerja. Odličji je osvojil na specialni olimpiadi v Idahu v Ameriki, ki se je je udeležilo več kot 2.500 športnikov iz stosedmih držav. Dani je športnik s srcem. Zelo je nadarjen in vzdržljiv. Odlično namreč drsa, vzljubil je tek na smučeh, poleti kolesari in rola, tekmoval je celo v atletiki. Taki uspehi so za osebe z motnjami v duševnem razvoju izjemno pomembni. Dani je, denimo, v teh letih, odkar se športno udejstvuje, tekmuje in dosega odličja, zelo pridobil na samozavesti. Tudi čustveno je izjemno napredoval. Neverjetno, kako se je ta sramežljivi in sprva povsem nesamozavestni fant čustveno in osebnostno razvil! In to nas zelo navdihuje pri našem delu. Z vsemi varovanci se nadvse trudimo, saj vemo, da v njih spijo dragoceni darovi. Zakaj jih ne bi izrazili in se ob tem še bolj povezali z drugimi? To vse nas zelo bogati.

Ob športu negujemo tudi kulturne dejavnosti. Vsaj enkrat na leto pripravimo z našimi učenci večjo kulturno prireditev. Tudi letos smo (10. decembra) v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah za širšo javnost pripravili utrinke iz našega vsakdana. Predvsem pa smo skušali prikazati raznolike darove oseb s posebnimi potrebami – otrok, mladih in manj mladih. To jim namreč vliva samozavest in jih notranje korenito spreminja – na bolje, seveda. Veliko pozornosti namenjamo tudi umetniškemu izražanju. In to se zelo obrestuje. Po navadi pripravimo tudi likovne razstave, na katerih lahko obiskovalci občudujejo stvaritve naših varovancev.«

Alen Kofol, ravnatelj, Osnovna šola s prilagojenim programom Poldeta Stražišarja Jesenice